pl en

Will to Change Consulting świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Nasze projekty są realizowane przez doświadczonych, działających z pasją konsultantów, praktyków biznesu.  

Świadczymy usługi w zakresie: podnoszenia efektywności organizacji, przeprowadzania firmy przez znaczące zmiany, integracji spółek po przejęciach, budowania innowacyjnej, elastycznej, zdolnej do zmiany organizacji, rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na klienta i wspierającej dostarczanie wyników.

Szkolimy menedżerów w zakresie: integrowania spółek, komunikacji i świadomego kształtowania kultury organizacyjnej, autentycznego przywództwa, skutecznej zmiany i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

rozwijamy ludzi i organizacje ∙ inspirujemy liderów ∙ wygrywamy zmianę

 

Oferta

 • Dla małych i średnich firm

  Twoja organizacja nie jest duża, ale szybko się rozwija. Do tej pory, albo nie było w niej działu HR, albo funkcjonował w bardzo podstawowym zakresie. Prawdopodobnie ograniczał się do spraw kadrowo-płacowych, czasem rekrutacji, dość rzadko szkoleń.

  Tymczasem firma rozwija się. Starasz wykorzystać pojawiające się na rynku możliwości. Firma nie jest jednak gotowa na tak szybką zmianę. Kompetencje, odpowiednie do zarządzania kilkuosobowym start-upem nie są już wystarczające...

  Wraz z rozwojem organizacji pojawiają się problemy wynikające z coraz większej skali działania. Gdy do tego dochodzą akwizycje pojawiają się także inne problemy, np. związane z integracją spółek i budowaniem wspólnej kultury.

  • Mini HR - szybkie wsparcie biznesu

   Pierwszy kurz Start-upu opadł. Twoja Firma zatrudnia już grupę osób. Posiadanie własnego zespołu HR jest ciągle nieuzasadnione. Dostrzegasz problemy związane z  zarządzaniem rosnącym zespołem i niewystarczającym zaangażowaniem. W firmie pojawiają się pierwsze tarcia i konflikty.


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • jak budować zespół
   • jak zrekrutować najlepszych ludzi
   • jak skutecznie zarządzać pracownikami w małej organizacji
   • jak motywać i angażować
   • jak oceniać pracę i nagradzać


   Na szkolenie zapraszamy szczegolnie przedsiębiorców i menedżerów liniowych.

  • Jak HR zarabia pieniądze dla firmy?

   Jesteś przekonany/a, że kapitał ludzki stanowi istotną wartość Twojego przedsiębiorstwa.

   Nie masz funkcji HR lub jesteś z niej niezadowolony/a? A może masz HR, który działa na dobrym poziomie, ale jednak czegoś brakuje?

   Szukasz strategicznego partnera, który będzie wspierał rozwój Twojej firmy?

   Chcesz przekonać się w jaki sposób działania HR-owe przekładają się na twarde wyniki biznesowe?


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • jakie działania z zakresu HR mogą być przydatne dla twojej firmy
   • jak sprawić, żeby HR w twojej firmie skutecznie wspierał biznes
   • jak HR może wesprzeć realizację celów biznesowych /strategii biznesowej
   • jak HR może podnieść efektywność organizacji
   • jak HR może budować zdolność firmy do realizacji przyszłych strategii

    Na szkolenie zapraszamy w szczególności właścicieli, przedsiębiorców i członków zarządu.

  Pomożemy w przygotowaniu twojej firmy do sprostania teraźniejszym i przyszłym wyzwaniom poprzez:

  • rozwijanie kluczowych kompetencji
  • budowanie zespołu
  • rozwiązywanie konfliktów
  • szyty na miarę pakiet rozwiązań niezbędnych w zarządzaniu zespołem
  • mentoring, coaching, feedback
 • Dla dużych firm i korporacji

  Twoja organizacja osiągnęła już sporą skalę, lub pracujesz w  dużej firmie/korporacji.

  Jak zawsze gonią terminy, brakuje zasobów, jednocześnie toczy się wiele projektów. Właściciele/szefowie oczekują coraz lepszych efektów, a tymczasem coraz trudniej je dostarczyć. Wydaje się, że w świetle zachodzących na rynku zmian dotychczasowe rozwiązania już nie wystarczają. Szukasz pomysłu i inspiracji jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami. 

  Zmiany demograficzne, technologiczne, globalizacja, nowe metody pracy, rozdźwięk pomiędzy systemem edukacji a potrzebami biznesu, to trendy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy.

  Coraz trudniej pozyskać utalentowanych, zaangażowanych pracowników. Wyzwaniem staje się budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej i autentyczne przywództwo oparte na wartościach... 

  • 3 WYMIARY HR (3moduły)

   W twojej firmie procesy HR od dawna funkcjonują właściwie. W natłoku codziennych obowiązków nie masz czasu na śledzenie najnowszych trendów rynkowych i zmieniających się praktyk HR. Czujesz, że musisz zmodyfikować swój sposób działania i/lub swojego zespołu,żeby lepiej wspierać biznes. Potrzebujesz inspiracji, poznania nowych rozwiązań i wymiany doświadczeń. A może, po raz pierwszy jesteś w roli HR Biznes Partnera lub menedżera HR i stoją przed Tobą nowe wyzwania. 


   Weź udział w składającym się z trzech modułów szkoleniu:

    

   3 WYMIARY HR - dobry początek (Moduł I)

   Pierwszy wymiar  HR zabezpiecza firmę od strony prawnej, występuje najczęściej i jest najbardziej znaną twarzą HR. W tym wymiarze najczęściej znajdziesz kwestie kadrowo-płacowe oraz relacje z pracownikami i ich reprezentacją. Dobrze funkcjonujący poziom podstawowy jest niezbędny do budowania bardziej zaawansowanych funkcjonalności HR. Ma też istotny wpływ na to, w jaki sposób kultura organizacyjna firmy jest postrzegana przez pracowników. Dlatego warto, od samego początku właściwie go kształtować i modyfikować.

   Weź udział w tym module, podczas którego będziemy mówić o tym:

   • jaka jest istota Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   • jakie są nowe trendy ZZL
   • jak sposób wykonywania podstawowych obowiązków związanych z administracją personalną wpływa na kształtowanie kultury organizacyjnej
   • dlaczego tak ważną rolę odgrywa odpowiednie wprowadzenie pracownika do firmy i właściwe traktowanie go w okresie zatrudnienia
   • jak ważne jest traktowanie pracownika z szacunkiem w momencie kończenia współpracy

   A także, pokażemy jak podstawowe zakresy funkcjonowania HR mogą przyczyniać się do budowania wizerunku pracodawcy.

    

   3 WYMIARY HR - wzrost efektywności (Moduł II)

   Drugi wymiar HR wiąże się z podnoszeniem efektywności organizacji. Na tym etapie, od HR oczekuje się sprawnie działających procesów rekrutacji i selekcji, oceny i wynagradzania oraz szkoleń i rozwoju. HR powinien wpływać na efektywność organizacji również poprzez stosowanie odpowiednich wskaźników, mierników, badań, itp. Tak rozumiany HR pojawia się w wielu organizacjach, często jednak nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

   Weź udział w tym module, podczas którego będziemy mówić o tym:

   • czy najlepsze praktyki są rzeczywiście najlepsze
   • jak wybrać praktyki, które będą najlepiej wspierać twoją firmę
   • jakie są najnowsze trendy w praktykach HR
   • w jaki sposób procesy HR są ze sobą powiązane
   • jak efektywnie opracować i wdrażać takie procesy HR-owe jak: rekrutacja i selekcja, ocena i wynagradzanie, szkolenia i rozwój, nastawione na efektywności organizacji
   • jak zarządzać zasobami organizacyjnymi poprzez kompetencje
   • w jaki sposób procesy HR wspierają realizację celów biznesowych firmy

   A także, pokażemy praktyczne przykłady wdrożonych rozwiązań.

    

   3 WYMIARY HR - budowanie wartości dodanej (Moduł III)

   W trzecim wymiarze HR wnosi do organizacji prawdziwą wartość dodaną. Na tym poziomie najmocniej uwidacznia się strategiczna rola HR w organizacji. Jego główną rolą jest rozwijanie przywództwa, talentów, budowanie planów sukcesji, tworzenie organizacji uczącej się, budowanie silnej kultury organizacyjnej i rozwijanie zdolności organizacji do osiągania strategicznych celów biznesowych. Ten wymiar HR występuje tylko w niektórych firmach, a menadżerowie liniowi często nie mają świadomości, jak bardzo HR może im pomóc.

   Weź udział w tym module, podczas którego będziemy mówić o tym:

   • jak wspierać rozwój przywództwa i organizacji
   • jak budować zasoby organizacyjne
   • jak zarządzać talentami 
   • jak tworzyć plany sukcesji
   • jak budować silną kulturę organizacyjną dostosowaną do strategii biznesowej

   A także, jak wdrażać w firmie autentyczne przywództwo oparte na wartościach.

    

   Szkolenie 3 WYMIARY HR zaprojektowane jest w taki sposób, byś w zależności od twoich potrzeb mógł/mogła skorzystać z całego programu lub pojedynczych modułów.

   Na szkolenie szczególnie zapraszamy HR Biznes Partnerów, menedżerów HR i osoby zainteresowane praktykami HR (np. menedżerowie liniowi).

  • STRATEGIA HR - skuteczne wsparcie biznesu

   Jesteś menedżerem HR? Masz za sobą studia z zarządzania zasobami ludzkimi, MBA, lub inne wykształcenie. Skończyłeś/łaś kursy związane z zarządzaniem ludźmi, przeczytałeś/aś niejedną książkę na temat strategicznego HR, ale nadal masz wątpliwości jak zastosować go w praktyce?


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • jak analizować środowisko zewnętrzne i wewnętrzne firmy
   • jak zbadać wpływ strategii biznesowej na HR
   • jak zbadać efektywność istniejących strategii HR-owych
   • jak przeprowadzić analizę strategicznych braków w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
   • jak przygotować diagnozę, wnioski i rekomendacje dla nowej strategii
   • jak zaplanować zasoby i działania
   • jak przekonać kluczowe osoby do wdrożenia strategii HR 

   A także, co zrobić ze strategią HR, gdy nie ma w firmie strategii biznesowej.

  Pomożemy w:

  • zdefiniowaniu problemu,
  • analizie i diagnozie,
  • opracowaniu rekomendacji
  • wdrożeniu projektów

  a także przygotujemy zespół wewnętrznych konsultantów, tak, aby zdobyte kompetencje pozostały w organizacji.

 • Fuzje i przejęcia

  Szykujesz się do procesu due dilligence? Twoja firma przejęła inną spółkę, lub jest przed  fuzją z inną równorzędną organizacją? Chcesz, aby proces integracji przebiegał skutecznie i szybko? A może po procesie formalnej integracji spółek,  w organizacji nadal są „My” i „Oni”?

  Procesy M&A (Mergers & Acquistions), podobnie jak zmiany, bardzo często się nie udają. Praktyka pokazuje, że tylko w 25-30% kończą się sukcesem.

  Do najtrudniejszych obszarów w trakcie M&A należą kwestie pracownicze, IT i finanse. Firmy w procesach M&A koncentrują się na aspektach finansowych i technicznych, a tymczasem przyczyna niepowodzeń najczęściej leży po stronie spraw ludzkich...

  • FUZJE I PRZEJĘCIA - krytyczny czynnik integracji

   Jesteś w przededniu integracji? Przejmujesz firmę, lub twoja firma jest przejmowana?

   Szukasz praktycznej wiedzy jak szybko i skutecznie przeprowadzić proces integracji. Wiesz, że każdej zmianie towarzyszy opór. Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać energię i potencjał twoich pracowników? Co powinieneś zrobić, żeby utrzymać ich motywację i zaangażowanie?


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • jak ważną rolę w skutecznej integracji odgrywają kwestie ludzkie
   • jak ważne jest zaadresowanie emocji i obaw pracowników
   • jak istotna jest otwartość komunikacji i styl przeprowadzanych zmian
   • w jaki sposób wydobyć to co najlepsze z każdej z łączonych organizacji
   • jak sprawić, by nowa organizacja była czymś więcej niż sumą swoich składników
   • w jaki sposób zadbać o to, by nie stracić w procesie integracji istotnych kompetencji, najlepszych ludzi, dobrze funkcjonujących rozwiązań
   • jak ograniczyć negatywny wpływ integracji na bieżące działania operacyjne
   • jak współpracować ze związkami zawodowymi

   A także, jak podchodzić do ujednolicania (budowania) nowych rozwiązań i procesów.

  Pomożemy przygotować i przeprowadzić firmę przez proces integracji tak, aby ograniczyć jego negatywny wpływ na ludzi i bieżącą działalność operacyjną poprzez:

  • budowanie otwartości i gotowości organizacji do zmiany
  • opracowanie i wdrożenie projektu zmian w zakresie twardego i miękkiego HR 
  • zidentyfikowanie dobrych praktyk, które warto zachować w nowej organizacji, a także tych, które wymagają modyfikacji i takich, których ewidentnie należy się pozbyć
  • budowanie kultury nowej organizacji
  • coaching i mentoring dla menadżerów, jak skutecznie przejść przez integrację
 • Rozwój organizacji

  Wdrażasz nową strategię. Powinieneś przestawić firmę na inne tory. Wiesz, że wymaga to zmiany sposobu, w jaki do tej pory funkcjonowała. Oczekujesz od pracowników zmiany postaw i chcesz zapewnić swojej firmie sukces w dłuższej perspektywie.

  Pragniesz, by zmiany napędzały twoją firmę, a nie blokowały. Wiesz, że umiejętność elastycznego działania jest kluczem do przyszłości...

  • ERA ZAANGAŻOWANIA - świadome budowanie kultury firmy

   Każda organizacja ma swoja kulturę. Czasem jest ona świadomie budowana, a czasem jest dziełem przypadku. Zawsze jednak, ma ona wpływ na sposób funkcjonowania organizacji. Dobrze ukształtowana może wspierać osiąganie wyników biznesowych, zaniedbana może je utrudniać. W dynamicznie zmieniającym się środowisku konkurencyjnym, elastyczna, innowacyjna zorientowana na klienta kultura organizacyjna jest konieczna do realizacji celów biznesowych.

   Istotnym elementem kultury organizacyjnej jest też świadome budowanie i podtrzymywanie zaangażowania pracowników. Zapewnienie motywacji staje się  trudniejsze ze względu na coraz większe różnice pokoleniowe w środowisku pracy. Twoi menadżerowie skarżą się na trudności z pozyskaniem pracowników młodszego pokolenia. Zarzucają im brak motywacji i zaangażowania, dużą roszczeniowość. Z drugiej strony, w twojej organizacji nadal pracują osoby ze średniego i starszego pokolenia. Wydłużony wiek emerytalny sprawia, że w ramach jednej firmy może funkcjonować nawet kilka pokoleń pracowników. Czy rozumiesz ich różnorodne potrzeby i znasz sposoby, aby ich zaangażować i utrzymać w organizacji?


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • po co i jak zmieniać kulturę organizacyjną
   • jak kultura wpływa na budowanie zaangażowania i w jakim stopniu zależy od niej efektywność organizacji
   • dlaczego komunikacja jest istotnym elementem kultury organizacyjnej
   • jak czerpać korzyści z różnorodności zespołów
   • jak musi zmieniać się kultura i komunikacja w odpowiedzi na trendy rynkowe

   Poznasz również innowacyjne pomysły i wdrożenia komunikacyjne.

  • SKUTECZNA ZMIANA - change management w ludzkiej skali

   Twoją organizację czeka duża zmiana? Będzie dotyczyć na przykład: optymalizacji kosztów osobowych, restrukturyzacji, zwolnień grupowych, sprzedaży części przedsiębiorstwa, zmiany zakresu działalności itp?

   Oceniasz, że masz za małe zasoby do przeprowadzenia tej zmiany w skuteczny sposób? A może, nigdy nie przeprowadzałeś/aś takiej zmiany lub masz za sobą złe doświadczenia?

   Nie jesteś pewien/a czy Twoja organizacja,  menedżerowie, pracownicy są gotowi na tę zmianę? Jak zadbasz o motywację i zaangażowanie ludzi? Co zrobisz, by w czasie zmiany utrzymać bieżącą działalność operacyjną na dobrym poziomie?


   Weź udział w naszym szkoleniu, na którym dowiesz się:

    

   • dlaczego zarządzanie ludźmi w zmianie decyduje o jej sukcesie
   • co zrobić, by pracownicy byli gotowi na zmianę
   • jak zadbać o motywację i zaangażowanie pracowników,  żeby efektywnie wykonywali swoje obowiązki w tym czasie
   • dlaczego ważne jest właściwe podejście do obaw przed zmianą i emocji, które się z nią wiążą
   • jak wykorzystać potencjał drzemiący w organizacji 
   • jak komunikować cele zmian i wizję przyszłości

   A także, jaka jest rola HR w procesie zmiany.

  Pomożemy w:

  • zbudowaniu elastycznej, efektywnej organizacji
  • opracowaniu i wdrożeniu projektu zmian
  • zidentyfikowaniu i rozwoju agentów zmian, pomocnych w ich przeprowadzeniu
  • zbudowaniu  know-how w organizacji, by rozwijać jej zdolność do przeprowadzania kolejnych zmian
  • zrozumieniu i zadbaniu o świat ludzkich emocji, obaw, przekonań
  • budowaniu motywacji i zaangażowania

  Oferujemy również mentoring i coaching dla mendżerów.