pl en

Anna Rajtar-Klepuszewska

Coach, psycholog, konsultant biznesu

Coach, psycholog i menedżer HR z  wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu strategicznych zmian w organizacji. Doświadczenie to obejmuje systemowe wdrażanie procesów HR podoszących efektywność, zaangażowanie, przywództwo i współpracę, a także zmiany w kulturze organizacyjnej, restrukturyzacje oraz integracje łączących się firm.

Dzięki wieloletniej pracy w organizacjach takich jak: Netia (2008-2015),  GATX (2004-2007), Pepsi-Cola (1998-2004) świetnie rozumie wyzwania biznesowe oraz rozwojowe stojące przed zarządami firm i kadrą menedżerską. Pełniła role kierownicze i dyrektorskie w obszarze Zasobów Ludzkich zarządzając zespołami od kilku do kilkudziesięciu osób.

Jest certyfikowanym coachem ICC (2009) i trenerem NLP (2006). Ukończyła także szkolenia w zakresie prowadzenia Business Coachingu (2010) oraz Team Coachingu (2014) oraz uzyskała akredytacje umożliwiające stosowanie narzędzi diagnostycznych w biznesie (Facet 5, Feedback 360', SHL). Równolegle do roli menedżera pełniła rolę wewnętrznego coacha wspierając średnią oraz wyższą kadrę menedżerską. Zrealizowała ponad 250 godzin coachingu, w trakcie którego wykorzystywała także wiedzę zdobytą w trakcie treningów psychoterapii (TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz RTZ - Racjonalna Terapia Zachowania) oraz treningów NLP.

Jej pasją jest wspieranie organizacji w stawaniu się pracodawcami z wyboru oraz wspieranie ludzi w rozwoju, osiąganiu celów i dążeniu do dobrostanu. 

« powrót